fbpx

Akika - Zavjet – Zahvalnost

Rahma Austria za Vas dostavlja prinošenje žrtve povodom akike, zavjeta ili zahvalnosti, potrebnim porodicama bilo gdje u svijetu.

Akika
Pod akikom se podrazumijeva prinošenje žrtve povodom rođenja djeteta u znak zahvalnosti Allahu. Akika se može zaklati od rođenja do punoljetstva. Akika je pohvalno djelo (mustehab). Svako, čak i onaj koji kolje, može da se koristi mesom i kožom od žrtve.

Zavjet
Kod zavjeta se radi o obaveznoj stvari (vadžib). Kada se desi ono na šta se čovjek zavjetovao, obaveza je da se prinese žrtva. Zavjet je obavezan kako za bogate tako i za siromašne. Meso zaklane životinje nije dozvoljeno čovjeku koji se zavjetovao niti njegovoj porodici, već se isključivo mora podjeliti siromašnima i onima koji su u potrebi.

Zahvala
Ovdje se radi o prinošenju žrtve u znak zahvalnosti Allahu, na blagodatima koje je dao čovjeku. Meso od ove žrtve je dozvoljeno i onome ko kolje.

I za zahvalnost, zavjet ili akiku važe isti propisi životinja koje se mogu zaklati. To jest, svaka životinja koja se može prinijeti kao žrtva dozvoljena je i u ovim situacijama.

Mirne duše možete Vaše žrtve zahvalnosti, zavjeta ili akike prepustiti nama. U osnovi, meso se dijeli sirotištima i siromašnima. Preko Rahma Austria i Vi možete pomoći onima u potrebi.

 

Akika/Žrtva: Zemlje i njihove cijene

Somalija 90   €
Jemen 150 €
Izbjeglički kamp sjevernoj Siriji 230 €
Izbjeglički kamp Jordan 220 €
Turska 250 €
Palestina 400 €
Izbjeglički kamp Liban
350 €
Somalija Krupna stoka 500 €
Burma Krupna stoka 840 €

 

 

Radno vrijeme


Centralni ured / Beč
Hannovergasse 25, 1200 Wien
Pon - Petak : od 09:00 do 18:00 sati

Subt: od 10:00 do 16:00 sati


Filijala / Beč
Sonnwendgasse 38 / Lokal 3,

1100 Wien
Pon - Petak : od 10:00 do 16:00 sati

Banka

Oberbank
Empfängername : Rahma Austria
IBAN: AT28 1500 0043 8101 8284
BIC: OBKLAT2L

Facebook

Twitter

YouTube

YouTube - Rahma Austria:

Možete se direktno pretplatiti na kanal: