fbpx

Iskup

sadaqah-al-fitr

Pod iskupom se podrazumijevaju obredne radnje koje su obavezne ukoliko osoba prekrši određena vjerska pravila. Iskup se može obaviti ili materijalno ili tjelesno. Jezičko značenje jeste "prekriti, sakriti".

Kada se obavlja iskupljenje (Kaffara)

1) Prekidanje posta
Starije i iznemogle osobe koje nisu u mogućnosti da poste, ili osobe koje pate od hroničnih bolesti koje im onemogućavaju post, dužne su za svaki dan ramazana koji ne isposte da se iskupe. Visina te iskupnine (Fidje) ista je kao i visina sadekatul-fitra (Vitri). Iskupnina se može dati na početku, sredinom ili na kraju mjeseca ramazana.

Iskupnina se u cijelosti može dati jednoj osobi ili se pojedinačno podijeliti na više osoba. Ko se nalazi u takvom stanju i nije u mogućnosti da se iskupi, takav moli Allaha za oprost. Oni koji zbog starosti ili hroničnih oboljenja ne mognu postiti, a kasnije budu u mogućnosti da poste, moraju propuštene dane napostiti.

2) Namjerno prekidanje posta
Ukoliko se bez razloga i namjerno prekine post u toku ramazana, obaveza je se iskupiti. U tom slučaju je osoba dužna da posti neprekidno dva mjeseca. Ukoliko osoba nije to u mogućnosti, dužna je nahraniti 60 siromaha. To se može učiniti pripremanjem obroka ili uplatom za to.

3) Kaffara za krivokletstvo
Tko krši zavjet, mora također platit kaffaru. Ko krši zavjet, odnosno obećanje oslanjajući se na svjedočanstvo Allaha i to ne ispuni, mora, po mišljenju islamskih učenjaka (postoji konsenzus) nahraniti deset osoba i ujutru i navečer ili donirati deset osoba, kojima je potrebno, odjeću.

4) Brijanje tokom Hadža
Brijanje u stanju ihrama je tokom cijelog hadža zabranjeno. Ko u stanju Ihrama ipak pod opravdanim okolnostima (npr. Bolest) se ipak mora obrijati, mora platit kaffaru. Ukoliko se ova zabrana nije mogla ispoštovati, onda se mora (kao kaffara) ili tri dana postit, ili šest potrebite osobe nahraniti ili žrtvovati ovcu.

Uzvišeni Allah u Kur`anu kaže:
„Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali će vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha običnom hranom kojom hranite čeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao – neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujete kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se!Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni.“ (Al-Maida 5:89)


Sadaka

Sadaka (donacija) je materijalna donacija ljudima koji su u potrebi, koja se daje ili iz vjerske predanosti ili iz čiste velikodušnosti. Nasuprot tome, pod trajnom sadakom se podrazumijeva dobročinstvo, od koje šira javnost ima korist i koja ukazuje na određeni kontinuitet. Stoga se ova sadaka može nazvati i "institucionalizovanim blagoslovom". U takvu vrstu sadake spadaju npr. izgradnja džamije, bunara, škole ili sadnja drveta. Onaj, tko uradi takvu milost, će imati i nakon smrti kontinuiranu nagradu kod Boga.

Allah Svemogući kaže u Kuranu: ''I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena zarađivati pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznaćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima. - A ono što od imetka drugima date - Allah, sigurno, za to zna.'' (Al-Baqara: 273)

Sadaka i trajna sadaka su dobročinstva od kojih ljudi imaju stalnu korist. I Vi možete također da donirate svoju sadaku našim projektima. Možete sudjelovati u izgradnji sirotišta, u sadnji drveta ili u izgradnji bunara. Ili isto tako možete na primer da preuzmete mjesečne troškove za brigu o siročetu i na taj način izvršite svoju donaciju.

Muslim bilježi u Sahihu od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada čovjek umre i njegova djela se prekinu. Izuzev u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neku trajnu sadaku (sadekatun džarije), znanje kojim se ljudi koriste ('ilmun juntefe'u bihi) ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega (veledun salih jed'u lehu)."

Sadakatul fitr (Vitri)

Sadakatul-fitr je propisano davanje, u obliku robe ili novca, koji muslimani moraju platiti siromašnima. Ne samo za sebe, već i za svoju porodicu.

Isplata vitri je za one muslimane, koji, pored svojih dugova i osnovnih potreba, posjeduju iznos kvoruma (nisab) - obavezujući akt (važib). Sadakatul-fitr se takođe mora dati za svaku osobu, koja je pod vlastitom brigom.

Za razliku od zekata, imovina podložna sadakatul-fitr ne mora se nužno aktivno ili potencijalno množiti,nit mora rasti ili biti produktivna. Ne mora biti u posjedstvu godinu dana davaoca. Oni koji u ramazanu, iz bilo kojeg razloga, ne mogu postati, i imaju nisaba za milostinje, takođe su obavezni da plate sadakatul-fitr.

Sadakatul-fitr su svi muslimani, odrasli, kao i djeca obavezni da plate. Najniža granica su dva obroka ili gotovinsko plaćanje u tom iznosu.

Kada se mora platiti sadakatul-fitr? Sadakatul-fitr/Vitri je jedna vrsta zekata, koja se u ramazanu, al najpoželjnije prije Bajram namaza, plaća. Naknada se može predati od prvog dana Ramazana do Bajram namaza, ali je moguće i nekoliko dana nakon tog. Sadakatul-fitr se može dati samo siromašnim osobama. Ako neko ima pravo na Sadakatul-Fitr, može ga primiti od nekoliko davaoca. Davaoc mora u sebi nanijetiti davanje sadakatul-fitr u ime Allaha i ne mora to reći primaocu. Dovoljna je unutrašnja namjera. Sadakatul- Fitr pripada istoj osobi koja takođe ima pravo i na zekat.

Nivo Sadakatul-fitr po osobi? Predviđeni minimalni iznos Sadakatul-fitr se utvrđuje svake godine od strane muslimanskih naučnika. Najniža granica je novac za dva obroka. Još je poželjnije da davaoc razmisli o sebi i novcu – koji on daje za svoje vlastite obroke – te ga ubroji kao svoj zekat i plati taj iznos. Bogati muslimani poklanjaju time siromašnima sretne blagdane. Na taj način ispunjavaju svoje vjerske dužnosti i primaju Božiju naknadu, ako Bog da.

Akika - Zavjet – Zahvalnost

Rahma Austria za Vas dostavlja prinošenje žrtve povodom akike, zavjeta ili zahvalnosti, potrebnim porodicama bilo gdje u svijetu.

Akika
Pod akikom se podrazumijeva prinošenje žrtve povodom rođenja djeteta u znak zahvalnosti Allahu. Akika se može zaklati od rođenja do punoljetstva. Akika je pohvalno djelo (mustehab). Svako, čak i onaj koji kolje, može da se koristi mesom i kožom od žrtve.

Zavjet
Kod zavjeta se radi o obaveznoj stvari (vadžib). Kada se desi ono na šta se čovjek zavjetovao, obaveza je da se prinese žrtva. Zavjet je obavezan kako za bogate tako i za siromašne. Meso zaklane životinje nije dozvoljeno čovjeku koji se zavjetovao niti njegovoj porodici, već se isključivo mora podjeliti siromašnima i onima koji su u potrebi.

Zahvala
Ovdje se radi o prinošenju žrtve u znak zahvalnosti Allahu, na blagodatima koje je dao čovjeku. Meso od ove žrtve je dozvoljeno i onome ko kolje.

I za zahvalnost, zavjet ili akiku važe isti propisi životinja koje se mogu zaklati. To jest, svaka životinja koja se može prinijeti kao žrtva dozvoljena je i u ovim situacijama.

Mirne duše možete Vaše žrtve zahvalnosti, zavjeta ili akike prepustiti nama. U osnovi, meso se dijeli sirotištima i siromašnima. Preko Rahma Austria i Vi možete pomoći onima u potrebi.

 

Akika/Žrtva: Zemlje i njihove cijene

Somalija 90   €
Jemen 150 €
Izbjeglički kamp sjevernoj Siriji 230 €
Izbjeglički kamp Jordan 220 €
Turska 250 €
Palestina 400 €
Izbjeglički kamp Liban
350 €
Somalija Krupna stoka 500 €
Burma Krupna stoka 840 €

 

 

Odbijanje donacija kod plaćanja poreza

Vaša donacija na Rahma Austria može se odbiti od plaćanja poreza.

Ukoliko Vaše donacije želite navesti kao posebne izdatke:

Po novom zakonu o odbijanju donacija od plaćanja poreza, koji je važeći od 01.01.2017. organizacija koja prima donaciju je obavezna svaku finansijsku uplatu da prijavi Ministarstvu finansija/ Finanzamt. To znači, ukoliko donatorka ili donator žele da svoj polog odbiju od plaćanja poreza, to ne moraju sami raditi, već to mi kao povlaštena organizacija možemo učiniti za njih.

Opširnije...

Radno vrijeme

 Zbog trenutnih okolnosti, SVI naši bankovni računi su trajno zatvoreni. 

Stoga Vas molimo da ubuduće plaćate isključivo gotovinom u nasim   poslovnicama .

Žao nam je zbog uzrokovanih neugodnosti i obavijestit ćemo vas o svakom daljem razvoju događaja u najkraćem mogućem roku.

📍Sjedište: Hannovergasse 25, 1200 Beč

⏱️Radno vrijeme: Pon-Sub: 9:00 - 18:00

📍Filijala: Sonnwendgasse 38, Lokal 3, 1100 Beč

⏱️Radno vrijeme: Pon-Sub: 10:00 - 18:00

Za sva pitanja;

📞0699 11 499 499

📞 0650 611 16 65

Hvala vam na razumijevanju i saradnji.

 

Facebook

Twitter

YouTube

YouTube - Rahma Austria:

Možete se direktno pretplatiti na kanal: