fbpx

Sadaka

Sadaka (donacija) je materijalna donacija ljudima koji su u potrebi, koja se daje ili iz vjerske predanosti ili iz čiste velikodušnosti. Nasuprot tome, pod trajnom sadakom se podrazumijeva dobročinstvo, od koje šira javnost ima korist i koja ukazuje na određeni kontinuitet. Stoga se ova sadaka može nazvati i "institucionalizovanim blagoslovom". U takvu vrstu sadake spadaju npr. izgradnja džamije, bunara, škole ili sadnja drveta. Onaj, tko uradi takvu milost, će imati i nakon smrti kontinuiranu nagradu kod Boga.

Allah Svemogući kaže u Kuranu: ''I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena zarađivati pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznaćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima. - A ono što od imetka drugima date - Allah, sigurno, za to zna.'' (Al-Baqara: 273)

Sadaka i trajna sadaka su dobročinstva od kojih ljudi imaju stalnu korist. I Vi možete također da donirate svoju sadaku našim projektima. Možete sudjelovati u izgradnji sirotišta, u sadnji drveta ili u izgradnji bunara. Ili isto tako možete na primer da preuzmete mjesečne troškove za brigu o siročetu i na taj način izvršite svoju donaciju.

Muslim bilježi u Sahihu od Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada čovjek umre i njegova djela se prekinu. Izuzev u tri slučaja: ako je za sobom ostavio neku trajnu sadaku (sadekatun džarije), znanje kojim se ljudi koriste ('ilmun juntefe'u bihi) ili dobrog potomka koji Allahu upućuje dovu za njega (veledun salih jed'u lehu)."

Radno vrijeme


Centralni ured / Beč
Hannovergasse 25, 1200 Wien
Pon - Petak : od 09:00 do 18:00 sati

Subt: od 10:00 do 16:00 sati


Filijala / Beč
Sonnwendgasse 38 / Lokal 3,

1100 Wien
Pon - Petak : od 10:00 do 16:00 sati

Banka

Oberbank
Empfängername : Rahma Austria
IBAN: AT28 1500 0043 8101 8284
BIC: OBKLAT2L

Facebook

Twitter

YouTube

YouTube - Rahma Austria:

Možete se direktno pretplatiti na kanal: